Selasa, 28 Disember 2010

Samakah Anwar bin Ibrahim yang kita kenal hari ini - dengan Anwar yang pernah menjadi Presiden Abim dahulu ???

Sehari suntuk hari baharu kini mendapat peluang berlayar di maya. Buka sahaja hubungan fb terjumpa posting ini di dinding (wall). Hamba tak berfikir panjang terus terlintas untuk berkongsi dengan kawan kawan di blog. Posting awal ini dalam bentuk bahan asal dahulu. Kalau ada masa dan gerak rasa hamba akan teliti dan mencelah di mana dirasakan sesuai kemudian kelak. Inshaallah.

Ambodewa Pas ‎12 DALIL UCAPAN ANWAR YANG BERCANGGAH DENGAN ISLAM!

Sebarkan 12 dalil utama ucapan anwar yang ternyata bercanggah dengan kehendak islam.

12 Dalil kesalahan-kesalahan Anwar yang dikupas oleh Dr. Muhammad Uthman El-Muhammady adalah seperti berikut :

1. Persoalan Ekslusif Agama (Religious Exclusivism) – hanya satu agama sahaja yang benar, manakala agama lain adalah salah.
Anwar Ibrahim : Golongan-golongan agama tertentu yang menganggap hanya satu ajaran asasi tertentu (fundamental doctrines) sahaja yang membawa ke jalan keselamatan/syurga (salvation) adalah pandangan yang silap dan tertutup. Agama-agama lain juga benar. Maka Pluralisme Agama adalah jalan penyelesaian terbaik untuk mengelakkan perpecahan tersebut.


Uthman El-Muhammady : Pluralisme yang mengajar penganutnya tentang tidak ada kebenaran mutlak dan tidak ada ajaran asasi yang menjamin keselamatan/kebahagian/syurga, tidak boleh diterima, malah ditolak dalam agama Islam. Sekiranya diterima anjuran Pluralisme itu maka tiada ertinya firman-firman Al Quran yang menyebut bahawa ia datang membawa al-haq (kebenaran) dan dengan itu kebatilan akan hilang.

2. Persoalan Pendapat Ahli Sufi Jelaluddin al-Rumi

Anwar Ibrahim : Pluralisme Agama dianjurkan sejak dari abad ke-13 lagi. Buktinya kata-kata oleh penyair sufi, Jelaluddin al-Rumi yang menyebut; “Lampu-lampunya berlainan, tetapi Cahaya itu sama, ia datang dari seberang sana; kalau anda terus menerus melihat pada lampu, kamu tersesat; kerana dari sana timbul rupa lahir pada bilangan dan kemajmukan”(The lamps are different but the Light is the same, it comes from Beyond; If thou keep looking at the lamp, thou art lost; for thence arises the appearance of number and plurality).

Uthman El-Muhammady : Pandangan ini tidak benar kerana Jelaluddin al-Rumi adalah seorang Muslim, Sunni, bermazhab Hanafi yang bersyair dalam konteks kerangka Islam dan bukannya di luar konteks Islam. Bukannya antara agama Islam dengan agama-agama lain. Tentang simbolik ‘cahaya’ dan ‘lampu’ itu perlu dilihat dari segi amalannya sebagai seorang sufi yang bersyair dalam kerangka Islam. Ia berbicara tentang manusia yang perlu ‘menyeberangi’ sebelah sana bentuk rupa dalam syariat, menuju ke alam hakikat. Namun begitu, mesti berpegang kepada syariat dan bukan meninggalkannya.

3. Persoalan Konsep Agama Adalah Universal

Anwar Ibrahim : Semua agama mempunyai pertanyaan yang sama iaitu dari mana datangnya manusia? Apa matlamat hidupnya? Apa yang berlaku bila ia meninggal dunia? yang bermaksud persamaan universal (universal concepts) antara semua agama untuk mencari kebenaran, keadilan dan sifat keunggulan.

Uthman El-Muhammady : Konsep ini berlawanan dengan anjuran Al Quran. Kebenaran Islam adalah satu. Yang benar adalah apa yang Allah utuskan kepada Nabi dan Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW.

4. Persoalan Pendapat Dante, Penyair Kristian abad ke-14

Anwar Ibrahim – Dante, penyair Kristian di Itali pada abad ke-14 menganjurkan untuk mencapai kebahagian di dunia dan akhirat bukan semata-mata dengan ‘Kuasa’ tetapi juga dengan ‘Akal’. Visi Dante ini sama dan boleh dihubungan dengan visi tokoh-tokoh Islam termasuk al Farabi dan Ibn Rush :

Uthman El-Muhammady : Dante tidak menganjurkan pluralisme agama. Beliau hanya menerima agamanya (Kristian) dan menolak agama lain. Dalam epik puisi ‘The Divine Comedy’, karya Dante, beliau meletakkan Nabi Muhammad SAW dan Saidina Ali rd ke dalam neraka. Dalam ajaran Islam, setelah turunnya al Quran maka mansuhlah semua sistem kepercayaan lain, dan ajaran Quran adalah universal. Dalam Islam, ‘Akal’ semata-mata bukan penentu kepada kesejahteraan tetapi juga bergantung kepada kepercayaan ‘Wahyu’ dan ‘Syariat’. Sebab itu al Farabi dan Ibn Rush tidak bergantung kepada ‘Akal’ tetapi beriman kepada ‘Wahyu’ Al Quran dan Syariat Nabi Muhammad SAW.

5. Persoalan Konsep Kebebasan Beragama VS Pluralisme Agama

Anwar Ibrahim : Pada hari ini wujud kebebasan beragama (freedom of religion) tetapi mengenepikan Pluralisme Agama (Religious Pluralism) yang sepatutnya kedua-duanya diperteguhkan sebagai konsep kebebasan di negara-negara yang mengamalkan demokrasi. Memihak kepada satu agama dan mengenepikan agama-agama lain adalah bertentangan dengan semangat Pluralisme Agama. Perkara ini lebih ketara di Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Uthman El-Muhammady : Jika negara-negara Islam, adalah wajar kerajaannya berpihak kepada Islam dan memelihara syariat-syariatnya. Dalam Islam, kerajaan tidak boleh menganggap bahawa tidak ada kebenaran yang mutlak, kerana kebenaran itu tetap ada, dan negara itu mesti berpegang kepada kebenaran tersebut. Sebab itu, al-Mawardi di Baghdad pada zamannya memastikan pihak kerajaan memperbetulkan kesilapan-kesilapan orang ramai apabila berlaku penyelewengan akidah ajaran Islam. Tetapi pihak kerajaan tidak boleh menganiayai pihak yang bukan Islam, mereka tetap diberi hak untuk mengamalkan agama mereka.

6. Persoalan Firman Allah, ‘Tidak Ada Paksaan Dalam Agama’
Anwar Ibrahim : Al Quran sendiri menganjurkan Pluralisme Agama seperti dalam firman ‘tidak ada paksaan dalam agama’, maka mestilah perbuatan memaksakan kepercayaan seseorang ke atas orang lain bukan bersifat Islamik. Jika ayat ini ditolak maka kenyataan Al Quran itu tidak mempunyai apa-apa erti.

Uthman El-Muhammady :Tidak ada paksaan dalam agama’ (2:256) dalam Islam bermaksud bahawa umat Islam tidak boleh memaksa bukan Islam supaya memeluk Islam. Ia terletak pada pilihannya. Tetapi apabila seseorang itu sudah Islam maka ia tertakluk kepada undang-undang Islam, termasuk berkenaan larangan murtad daripada agama Islam. Kita tidak menafsir kebebasan beragama itu bermakna kebebasan untuk murtad bagi orang Islam.
Maka umat Islam tidak seharusnya mengikuti falsafah lain tentang kebebasan manusia dan agama apabila falsafah itu sendiri bercanggah dengan Quran. Dalam Islam ‘freedom of conscience’ (kebebasan jiwa) bukannya kebebasan ala Barat tetapi harus tunduk dengan akidah dan syarak Islam.


7. Persoalan Konsep Menuju Kepada Yang Satu

Anwar Ibrahim : Guru Granth Sahib, Kitab Agama Sikh memberitahu kepada semua manusia bahawa seseorang yang mampu melihat semua jalan-jalan kerohanian (spiritual paths) akan membawa kepada Yang Satu dan akan menjadi bebas merdeka tetapi orang yang menyatakan kepalsuan akan turun ke dalam api neraka dan terbakar di dalamnya. Orang yang berbahagia ialah orang yang disucikan dan mereka akan berterusan tenggelam dalam nikmat Kebenaran.

Uthman El-Muhammady : Dalam Islam konsep ‘Menuju Kepada Yang Satu’ perlu dilihat dalam konteks Quran. Tentang sistem kepercayaan lain yang menyebut semua jalan membawa kepada Yang Satu, kalau Yang Satu itu membawa kepada kekaburan, itu akan mengundang masalah. Penyembahan Berhala bukan Yang Satu, Penyembahan Tuhan yang bukan secara tauhid juga bukannya Yang Satu, begitu juga kepercayaan tentang sesuatu kuasa ghaib yang kabur, mengatasi yang lain, juga bukan Yang Satu dalam Al Quran.

8. Persoalan Semua Kepercayaan Agama Adalah Sama
Anwar Ibrahim : Apa juga agamanya, sama ada Islam, Kristian, Sikh, Hindu serta yang lain, saya percaya bahawa kebenaran-kebenaran yang paling tinggi (higher truths) akan mengatasi amalan- amalan semata-mata (mere practice) dan semua ibadatnya berpusat kepada kebenaran yang satu itu (singular truth): bahawa dari Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali.

Uthman El-Muhammady : kebenaran-kebenaran yang tertinggi (higher truths) yang mengatasi amalan-amalan semata-mata (mere practice) dan semua ibadatnya berpusat kepada kebenaran yang satu itu (singular truth) juga perlu dilihat dalam konteks Al Quran. Apabila diturunnya Al Quran, maka terputuslah kebenaran agama-agama lain (‘muhaiminan ‘alaih). Menurut Islam tidak ada yang benar, melainkan ajaran al-Quran.

9. Persoalan Perintah- Perintah Eksklusif (Exclusivist Claims)

Anwar Ibrahim : Hari ini, terdapat pemimpin-pemimpin agama-agama dunia tertentu yang terus menerus membuat Perintah-Perintah Eksklusif (exclusivist claims) tentang mereka memiliki kebenaran yang kekal abadi berbanding dengan penerimaan perkara-perkara yang disepakati bersama (commonality) yang mampu menghubungkan semua manusia. Kalaulah kita menerima hakikat bahawa memang terdapat kepelbagaian, maka Pluralisme Agama adalah jawapannya kerana mampu menyatukan. Itulah jalannya untuk membawa keluar daripada kegelapan kepada cahaya, daripada perang kepada damai, daripada kebencian dan kejahatan kepada kasih-sayang dan kebaikan.
Uthman El-Muhammady : Adalah janggal sekiranya umat Islam menerima Bible dan kitab-kitab lain selain Al Quran sebagai ‘wahyu’. Teori John Hick yang mengatakan hanya Pluralisme Agama yang membawa kebahagian dan syurga tidak akan mempengaruhi umat Islam yang setia dengan wahyu Al Quran.

10. Persoalan Konsep Kebebasan

Anwar Ibrahim : kaum muslimin masih lagi berterusan berprejudis; menolak nilai kebebasan bersuara (free speech), kebebasan media (free press), demokrasi, dan kebebasan hati naluri (freedom of conscience). Mereka memandang budaya Pluralisme Agama sebagai satu bentuk konspirasi teragung oleh ‘pihak lain’, terutamanya Kristian, untuk mengembangkan ajarannya dan menjadikan muslimin memeluk agama Kristian. Pluralisme juga dilihat sebagai jerat untuk menyeluduk masuk demokrasi ala Barat melalui pintu belakang.

Tetapi sebenarnya ini merupakan suatu penyelewengan apabila dilihat menurut perlaksanaan hukum Islam. Di luar daripada kepentingan polisi awam, memang tidak ada kewajipan agama untuk orang Islam mengenakan undang-undang dan nilai-nilai umat Islam ke atas seluruh masyarakat.

Dari segi ideologi, sikap beku dalam pemikiran (rigidity) masih berupa penghalang kepada kemajuan dan islah. Muslimin hendaklah membebaskan diri daripada amalan-amalan lama menggunakan klise dan menjaja-
jajanya (cliche-mongering) serta mengenakan label-label kepada orang, dan bergerak melewati kepentingan-kepentingan kelompok yang sempit. Penemuan semula garapan terhadap pluralisme yang asal dalam Islam sangat-sangat diperlukan.

Uthman El-Muhammady : Tentang pengamatan demikian ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Antaranya ialah nilai-nilai kebebasan bersuara, kebebasan media dan yang sepertinya tentang demokrasi dan kebebasan hati naluri (freedom of conscience), pada muslimin adalah perkara-perkara yang mesti tunduk kepada orientasi Syara’: Kalau kebebasan itu tidak bertentangan dengan Syara’, maka kebebasan itu dialu-alukan, tetapi sekiranya kebebasan itu bertentangan dengan Syara’ maka ia perlu dijauhi.

Sudah tentu bagi Muslimin, Syara’ mengatasi bahan pemikiran para pemikir semata-mata. Kalau diletakkan pemikiran-pemikiran dari para pemikir mengatasi Syara’ dan ijma’, itu adalah malapetaka intelektual dan rohaniah. Pihak yang berbicara tentang nilai kebebasan manusia sejagat perlu juga menghormati manusia beragama dalam mengamalkan agamanya dan bukannyahendak membatalkan amalan pihak lain dan mempromosikan haknya semata-mata. Itu pun bercanggah dengan nilai hak-hak asasi manusia.


11. Persoalan Syariat Islam
Anwar Ibrahim : Syariat itu bukannya hanya tertulis di atas batu, dan ia mengalami evolusi (perubahan) secara dinamik. Demi untuk mempertahankan moderat, maka unsur utama dalam metodologi Islam mesti dipandang dalam perspektif yang menyeluruh (holistic) yang akan menjadi lebih menarik, mengikut kaedah yang bersifat universal dan kekal abadi.

Dikatakan bahawa pluralisme dalam dunia yang terbahagi-bahagi ini akan menambah lagi perpecahan kepuakan yang membawa pula kepada suara yang diulang-ulang tentang ‘pertembungan tamadun’ yang telah dan masih meletihkan yang seperti ianya sama dengan pukulan ‘gendang purba’ itu. Bagaimanapun, sebagaimana yang dinyatakan oleh Eliot: Sejarah boleh berupa sebagai perhambaan, sejarah boleh pula berupa sebagai kebebasan.


Islam
Oleh itu, kita mesti membebas diri kita daripada penipuan konsep tentang pertembungan tamadun dan menumpukan semula perhatian kita kepada pertembungan yang menggelegak (bahaya) dalam umat Islam itu sendiri. Kita boleh melihat suatu pertembungan yang lebih merbahaya dan membimbangkan yang berlaku dalam tamadun yang sama(Islam), antara yang lama dan baharu (the old and the new), yang lemah dan kuat (the weak and the strong), moderat (liberal) dan fundamentalist (the moderates and the fundamentalists), dan antara modernis dan traditionalis (the modernists and the traditionalists).

Turki dan Indonesia dengan terang sedang merintis jalan demokrasi bagi umat Islam untuk ikutan mereka. Kemasukan Turki ke dalam Kesatuan Eropah yang segera akan berlaku juga berupa suatu kenyataan yang jelas tentang tahap demokrasi liberal dapat dicapai, walaupun, sayangnya, hambatan-hambatan yang dibentangkan di hadapannya oleh setengah negara-negara ahli itu sangat nyata memberi isyarat tentang
ophobia yang ada. Di Asia Tenggara, Indonesia sudahpun mencapai garis penyudah [dalam amalan demokrasinya] manakala jiran-jirannya yang muslimin dalam negara masing-masing masih lagi terlekat dalam tahap permulaan jalannya.
Uthman El-Muhammady : Kita perlu melihat kenyataan ini dalam suluhan ajaran Islam tentang ada bahagian-bahagian Syara’ yang kekal dan ada yang berubah-ubah, dan bukan semuanya berubah-ubah. Akidah Ahli Sunnah tidak berubah; perincian-perincian Syara’ berkenaan dengan perkara-perkara baru yang tidak ada dalam nas secara terang-nyata dari fatwa-fatwa zaman berzaman boleh berubah. Tetapi kalau perubahan itu melibatkan seperti menghalalkan persetubuhan haram, judi, zina, menghalalkan yang haram dalam ijma’, kerana terpengaruh dengan ‘penemuan-penemuan’ para pemikir, ini tidak dibolehkan.
12. Persoalan Jihad

Anwar Ibrahim : Hari ini jihad dilaungkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengesahkan perbuatan-perbuatan keganasan dalam pelbagai bentuk dan rupanya, tetapi akhirnya menjadi kabur antara garis jihad dan keganasan. Mujurlah adanya pentadbiran Obama, maka kita telah melihat sesetengah perubahan berbanding polisi Bush yang mengamalkan sifat percanggahan dan memilih bulu, dalam memerangi keganasan, dengan memberi sokongan kepada para autokrat (penguasa kuku besi) di dunia Islam di satu pihaknya, dan menjadi jaguh kebebasan dan demokrasi di satu pihak lain pula. Walaupun selepas lebih setahun semenjak pentadbirannya (Obama) itu, kita masih lagi menanti untuk melihat perubahan-perubahan yang penting (substantive) dalam isi (substance) polisi luar negara Amerika dalam hubungan dengan Dunia Islam.

Uthman El-Muhammady : Kalau dalam suasana semasa ada penafsiran jihad yang tersasul dalam setengah umat Islam (kerana faktor-faktor sejarah yang mendesak dan tidak patut diremehkan) itu tidak boleh dijadikan dalil untuk penafsiran yang menyeluruh mewakili arus perdana umat Islam. Bagaimanapun, ini juga perlu dilihat dalam konteks pihak-pihak lepas, mahupun sekarang, memanipulasikan maklumat untuk kepentingan hegemoninya.
rujukan : AIDC.

Sabtu, 25 Disember 2010

Kemanakah Arah Tuju Yang Sedang Kita Sasarkan ?

Syukur Alhamdulillah. Malaysia yang tertubuh 55 tahun yang lalu dengan penduduk berbilang ethnik dalam komposisi yang sedemikian rupa masih lagi mampu pertahankan keamanan dan kemakmuran. Malahan tambah berkembang dengan begitu menggalakkan sekali.

Ini sebenarnya adalah kejayaan yang cukup cemerlang kerana kalau dilihat pada mana mana pun negara di dunia ini yang penduduknya berbilang kaum dan bilangan kaum kaum itu semuanya agak ramai selalunya menghadapi berbagai cabaran serta tekanan. Perasaan tidak puas hati, dengki, cemburu, tamak bersangka sangka  semuanya tidak aman kerana dikatakan sebagai: Ada hasad dengki dan rasa tidak puas hati disatu pihak melawan tamak haloba rakus dan rasa tidak cukup. Namun di Malaysia cara hidup kaum kaum yang ada telah berjaya di atur dalam arus mencari dan membina keseimbangan yang cukup lunak. Semua kaum telah berjaya menghayati sikap toleransi yang tinggi dan hebat.
Perebutan kuasa yang tidak terkawal sehingga tiada yang kena tiada yang betul dan boleh diterima oleh semua pihak juga selalu menjadi ancaman dan menggugat ketenteraman bermasyarakat. Namun di Malaysia semua itu sudah dilunakkan melalui rumusan rumusan berhikmah seperti pakatan murni bermaksud perkongsian kuasa dan pembahagian kuasa yang telah dirangka dan dibentuk dengan berhikmah sekali.

Maka itulah Malaysia masih boleh bertahan dalam keadaan aman dan damai sehingga kini.

Namun apakah kita sudah bosan dengan keamanan dan kedamaian itu sehingga ruang ruang mempersoalkan perkara perkara yang sensitif sedang dengan enaknya kita buka ?

Sudah tidak mampu bertahan lagikah toleransi yang kita ada; dan tidak sudi lagikah toleransi hebat itu kita terus bina dan perkukuhkan ?

Sudah terlalu tidak mencukupikah apa yang kita ada dan dapat sehingga membuatkan kita semua tidak lagi rela melihat apa yang orang lain dapat dengan penuh persoalan dan rasa cemburu dan tidak puas hati ? 

Atau sebenarnya kita kini sedang didatangi oleh unsur lain yang diam diam mengajar kita (meracuni fikiran kita) supaya merombak dan membuka rahsia rahsia yang selama ini kita simpan dengan baik dalam peti hati dan sentiasa kita belai dengan rasa rela redha dan ikhlas itu ?


Maka segala struktur yang berhikmah yang sudah sekian lama menjadi keistimewaan yang hebat bagi kita itu sudah hendak kita rombakkan kini tanpa berfikir panjang lagi ? 

Sudah sampaikah masanya segala faktur kedamaian berhikmah yang sekian lama kita jaga itu kini mahu kita ungkit persoalkan ? 

Masa depan kita dan anak cucu kita adalah bergantung kepada keputusan kita sendiri kini. Kesimpulan kita akan membawa kita kearah bentuk bentuk tindak kita yang dengan sendirinya melahirkan hasilnya akan bagaimana. 

Semuga kita berfikir dengan cara lebih berhikmah dan menolak segala hasad dengki prasangka kerakusan dan tamak haloba. Semuga tiadalah anak cucu kita kelak yang akan menangisi hari mereka akibat dari tindakan kita yang tidak bijak hari ini. 

Inshaallah.

Selasa, 21 Disember 2010

Freemason-Illuminati - New World Order dan Jaringan intelektual

Tulisan ini adalah satu petikan dari:

http://qaiyum.net/2010/03/09/anwar-jaringan-cia-ned-jesuit-yahudi-freemason-illuminati-new-world-order/
http://www.anwaraidc.com/2010/03/anwar-jaringan-cianed-jesuit-yahudi-freemason-illuminati-new-world-order.html

Hamba menjadi berminat untuk mengutip tulisan ini untuk ditampal dalam laman ini kerana ia sebenarnya mempunyai fokus dan minat yang serupa iaitu mengenai ancaman yang dibawa oleh Anwar bin Ibrahim terhadap kelangsungan kuasa pemerintahan serta kedaulatan Malaysia di bawah sistem sedia ada. Hamba tidak akan merasa puas kalau tulisan ini tidak hamba kongsikan dengan kawan kawan. Jadi silakanlah:


Oleh Angela

Tulisan ini menyentuh berkenaan jaringan Anwar di peringkat antarabangsa, berhubung kait dengan CIA/NED, jaringan intelektual, Jesuit-Yahudi-Freemason-Illuminati- New World Order

Jaringan intelektual Al Faruqi tajaan CIA

Semasa saya belajar PhD di salah satu universiti tempatan, saya mendengar mengenai Al Faruqi dengan kegiatannya untuk “menegakkan” Islam, terutamanya melalui idea “clash of civilizations”. Al Faruqi berkata, kalau kita mahu menandingi tamadun barat, kita mesti mengatasi barat melalui nilai-nilai yang murni dan tinggi. Kata-kata itulah yang telah memberikan semangat kepada saya untuk mengkaji ilmu. Dan ilmu itu juga yang akhirnya telah mendedahkan kelemahan para cendikiawan dan pemikir Islam yang dibina oleh Al Faruqi di atas tajaan CIA dan musuh-musuh Islam.

Selepas itu saya tidak lagi terpengaruh dengan Al Faruqi dan para pengikutnya yang ada di Malaysia, termasuk Anwar Ibrahim. Al Faruqi dididik oleh mubaligh-mubaligh Nasrani sehingga diberikan keistimewaan di Amerika sebagai profesor. Anak-anak didik seperti inilah yang digunakan untuk memesongkan Islam. Sekarang segala-galanya sudah terbongkar. Dan pada masa itu Anwar sangat aktif, rupa-rupanya dia juga terjebak dengan kegiatan memesongkan Islam melalui saluran intelektual. Dan rancangan Barat itu hampir berjaya setelah mereka mampu meletakkan Anwar di samping Mahathir, sehingga Anwar menjadi TPM, dan pernah memangku jawatan PM.

Allah MAHA KAYA, rancangan untuk meletakkan Anwar sebagai PM tidak berhasil dan Mahathir pun akhirnya telah maklum akan siapa Anwar sebenarnya, walaupun pada satu ketika pernah meletakkan sepenuh harapan kepada Anwar. Allah telah selamatkan Malaysia.

Al Faruqi dibunuh kerana amalkan homoseksual
Joseph Louis Young stabbed Islamic scholars, Isma’il dan Lois al-Faruqi to death with a 15-inch knife in their Cheltenham Township home because he suspected them of having homosexual relationships with Malaysian students, according to a confession read at Young’s trial yesterday.

In the first day of testimony in Montgomery County Court, Philadelphia Police Detective Carol Keenan read an eight-page, typewritten confession signed by Young when he was arrested Jan. 16.

According to his confession, Young, also known as YusufAli, killed the Faruqis because he “found out that Dr. Faruqi and his wife were having homosexual relations with the Malaysian students.” Defense attorney Stephen G. Heckman said that as a child, Young, 40, of North Philadelphia, had been sexually molested by a man. Homosexuality is “a very degrading act for Muslims,” Young said in the confession.

Young’s statement said he was prompted to commit the slayings by Ghulam Nabi Fai, acting president of the Muslim Student Association, a national organization. According to the statement, Young said he and Nabi Fai were “very close friends…. He never came right out and said it, but I knew he wished Dr. Faruqi and his wife were dead by the way he joked about him (Isma’il al-Faruqi) and called him Big Bubba.”

By Amy S. Rosenberg, Inquirer Staff Writer. Philadelphia Inquirer, The (PA); Published: 1987-02-21

Anwar dikaderkan di Universiti Georgetown
Georgetown University is a Jesuit private university located in Georgetown, Washington, DC. Father John Carroll founded the school in 1789, though its roots extend back to 1634.
Georgetown University adalah salah satu universiti Jesuit yang terkemuka di dunia. Kaitan Anwar adalah dengan Jesuit, dan dari sana Anwar menjalin hubungan dengan Zionist dan Mossad.

Very few people in Malaysia ever study Jesuitism, and the great majority of Malaysians have very little knowledge about Jesuits. There are about 25,000 Jesuits of the highest rank (vow) in the world, of which about 10% are in India alone. Their network is so excellent, mixing religious, educational, missionary, political, and diplomatic elements all into one solid intelligence network.

The Catholic Herald is published by Jesuits, this is the cause of the Kalimah Allah issue. Most Malaysians only hear about Zionists, Freemasons, Yahudi, Illuminati, Bilderbergers, CFR, neocons, New World Order, Nazis etc etc, but very seldom they ever hear about Jesuits.

Repeat: the people behind Anwar are Jesuits – they are the most powerful organization in the world. Anwar is in his present position because of his Jesuit connections – regionally based in Manila (Ateneo de Manila University), but they have centers in Malaysia, Singapore, Thailand dan Indonesia (http://www.sjweb.info/jesuits/allprovs.cfm).

Al Waleed Talal is deeply involved with Jesuits, as well as with Zionists and Mossad. So is Anwar. Waleed Talal: This nephew of the Saudi king is one of the world’s wealthiest investors, with a big stake in Citigroup. Received much publicity-some of it negative-in December 2005 for the $20 million gifts he made to Harvard and Georgetown to expand their Islamic studies departments.

In January 2006, with a partner, announced a $3.9 billion deal to buy Fairmont Hotel & Resorts. In February listed his hotel holdings on the Dubai stock exchange. Planning to take his main investment group, Kingdom Holdings, public on the Saudi exchange later this year. Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud ranked 8 among The World’s Richest People In 2006.

Anwar terperangkap dalam jaringan Jesuit-Yahudi-Freemason-Illuminati- New World Order
Kita mesti buka mata. It is not just Yahudi-Freemason-Illuminati New World Order. Tetapi, it is a Jesuit-Yahudi-Freemason-Illuminati New World Order. Buka minda, buka mata.

Lihat sini bagaimana Anwar sudah terperangkap dan jadi tali barut:

In the Jesuit Oath, the new Jesuit leader is instructed “you have been taught to act the dissembler: among Roman Catholics to be a Roman Catholic, and to be a spy even among your own brethren; to believe no man, to trust no man. Among the Reformers, to be a reformer; among the Huguenots, to be a Huguenot; among the Calvinists, to be a Calvinist; among other Protestants, generally to be a Protestant, and obtaining their confidence, to seek even to preach from their pulpits, and to denounce with all the vehemence in your nature our Holy Religion and the Pope; and even to descend so low as to become a Jew among Jews, that you might be enabled to gather together all information for the benefit of your Order as a faithful soldier of the Pope….

To take sides with the combatants and to act secretly with your brother Jesuit, who might be engaged on the other side, but openly opposed to that with which you might be connected, only that the Church might be the gainer in the end, in the conditions fixed in the treaties for peace and that the end justifies the means.”(The Jesuit Oath as told by Carlos Didier, Subterranean Rome, pp349-351).

The Jesuit Oath continues: “You have been taught to insidiously plant the seeds of jealousy and hatred between communities, provinces, states that were at peace, and incite them to deeds of blood, involving them in war with each other, and to create revolutions and civil wars in countries that were independent and prosperous, cultivating the arts and the sciences and enjoying the blessings of peace. To take sides with the combatants and to act secretly with your brother Jesuit, who might be engaged on the other side, but openly opposed to that with which you might be connected, only that the Church might be the gainer in the end, in the conditions fixed in the treaties for peace and that the end justifies the means.”(The Jesuit Oath as told by Carlos Didier, Subterranean Rome, pp349-351).

The Jesuit Oath also states “You have been taught your duty as a spy, to gather all statistics, facts and information in your power from every source; to ingratiate yourself into the confidence of the family circle of Protestants and heretics of every class and character, as well as that of the merchant, the banker, the lawyer, among the schools and universities, in parliaments and legislatures, and the judiciaries and councils of state, and to ‘be all things to all men,’ for the Pope’ sake, whose servants we are unto death.” (The Jesuit Oath as told by Carlos Didier, Subterranean Rome, pp349-351).

BEGITULAH BAGAIMANA ANWAR MENJADI AGEN JESUITS kerana kita telah diINFILTRATE sekian lama melalui orang2 seperti Anwar.

Isu Kalimah Allah juga merupakan satu daripada agenda yang sama untuk menyusup masuk ke dalam masyarakat dan memecahbelahkan masyarakat. Semua itu kerja Anwar yang dibantu olehg rakan2 di belakang tabir. Kalau kita selidiki betul2, semua ini telah berlaku di negara kita.

Anwar proksi CIA di Malaysia

Agensi-agensi perisikan yang utama di dunia merupakan satu rangkaian antarabangsa. Mereka adalah di belakang Anwar. VATICAN (JESUITS) – CIA – KGB – MOSSAD.

I cannot include graphics here, so I cannot show the graphic version of the connection between the 4 agencies. MI5/MI6 is another main agency, but not included. The modus operandi of Anwar is along the same line. Anwar merupakan upahan agensi perisikan antarabangsa, dan melalui Anwar lah akan dilakukan “regime change” di Malaysia.

PRU12 was supposed to be the time for that regime change (fungsi utama NED), tapi mereka tak dapat cukup kerusi. Wan Azizah kata “fajar menyinsing” (new dawn) untuk Malaysia selepas PRU12.

Anwar pula kata “Malaysia Baru” – slogan bagi pilihanraya kecil Permatang Pauh. They have not given up, so they are getting ready, ALL OUT, for PRU13. They can get external funding (pinjam dulu), but when they win, IT WILL BE PAYBACK TIME FOR MALAYSIA.

We Melayu will lose everything by then! They got huge funding for PRU12, and probably bigger for PRU13. It is all about VOTES, and this can be manipulated with MONEY. Democracy itself can be made into a highly corrupt practice!

Any system is good, but the people can corrupt it. Thailand is a good example where Thaksin has corrupted his supporters. PRU13 adalah masa bagi keruntuhan KETUANAN MELAYU. This is what the sponsors want.

The Chinese had done really bad things in Xinjiang. The CIA is taking advantage by supporting separatist group. Neither the Chinese media nor the western media are telling the truth.

Foreign powers just make it worse, using the divide and rule policy to take over any country. The “pro-democracy” is a CIA project. We have many of these CIA-backed leaders – Su Kyii (Myanmar), Anwar (Malaysia), Rabeya Kadeer (Xinjiang), Ahmad Chalabi (Iraq), Mousavi (Iran) etc etc – it is everywhere. Don’t get trapped. In Thailand there is Thaksin. In Nepal, the Jesuit-Communist allies overthrew the Hindu King, and today its is ruled by Maoists. It does not matter, Maoists or Communists or Socialists or pro-democracy… – these are being controlled BY THE SAME PEOPLE!

In Cambodia, the king was overthrown. There is a move to remove kings / royal families somehow by the agents of some Foreign entities. So, Malaysia must beware! We have it right here and it is happening NOW.

Apa perancangan Anwar seterusnya ?

Sila baca apa yang Anwar sedang lakukan. Anwar sedang mencari jalan untuk menjatuhkan BN dan digantikan dengan kerajaan yang baru (regime change) dan membariskan satu barisan pemimpin kerajaan yang baru. Untuk melakukan itu, Anwar perlu ada strategi tersendiri.

(1) Memecahkan orang Malayu supaya UMNO dapat ditumbangkan.

(2) Mendapatkan sokongan bukan Islam melalui pluralisme agama dan isu Kalimah Allah.

(3) Ekoran daripada itu, dapat menumbangkan BN di Semenanjung melalui pemindahan undi kepada calon2 bukan BN, dan mendapatkan undi majority daripada Sabah dan Sarawak menggunakan saluran underground.

(4) Membariskan pemimpin2 baru, termasuk bekas2 ahli2 politik serpihan BN, terutamanya yang mempunyai pengaruh dan title.

(5) Menggerakkan political activtists dengan dibantu oleh CIA operatives, jaringan intelligence antarabangsa etc.

(6) Mendapatkan sumber kewangan asing bagi membiayai kegiatan underground.

(7) Menumbangkan BN pada PRU13.

(8) Mewujudkan satu kerajaan baru yang akur kepada kehendak kuasa-kuasa asing.

(9) Menjadikan Malaysia sebuah kerajaan boneka yang mengikut agenda NWO.

(10) Mewujudkan agama Islam selari dengan fahaman Anwar sendiri yang akan cenderung kepada ajaran New Age (plurisme agama) dan kehendak New World Order (sistem Dajjal).

Di masa yang sama, PRU13 akan berlaku semasa era kekeliruan yang paling tinggi, iaitu kehangatan (kononnya) akan berlaku kehancuran dunia 2012 (galactic alignment), solar flares, polar shift, project Blue Beam / HAARP, economic crash, dan bermacam2 fitnah Dajjal.

Anwar akan menggunakan kekeliruan ini untuk mengambil kesempatan merampas tampuk pemerintahan melalui “demokrasi” – manipulasi undi menggunakan taktik2 halus.

By now, Anwar has graduated from CIA “academy” – cara2 untuk lakukan false flag. Well done Anwar, but the world does not end here, there is the AKHIRAT that you will be accounted for.

Ahad, 19 Disember 2010

REPUBLIK MALAYSIA .. # =# .. Apa bezanya ???

Tulisan ini merujuk kepada sebuah tulisan yang boleh dibaca di :-

http://en.wikipedia.org/wiki/Joshua_Benjamin_Jeyaretnam

mengandungi dokumen satu keputusan daripada Privy Council yang bahagian berkenaan itu disalinkan di bawah ini. Maklumat dari dokumen itu adalah digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan kedudukan perkara bagi menyampaikan pandangan hamba dalam hal tajuk tulisan ini. Penggunaannya cuma bertujuan untuk memberi gambaran dalam kes tertera yang ada dalam satu sistem berbanding dengan sistem sedia ada di Malaysia untuk difahami dan menjadi tatapan dengan harapan kita semua menjadi lebih tahu mengenai pilihan yang akan kita buat mengikut selera sendiri kelak. 

Rujukan termaksud adalah:

"Since the trial had been held in a district court, Jeyaretnam could not appeal the conviction, but he did appeal his disbarment to the Privy Council. The Council duly reversed the judgment, noting:
"Their Lordships have to record their deep disquiet that by a series of misjudgements, the appellant and his co-accused Wong, have suffered a grievous injustice. They have been fined, imprisoned and publicly disgraced for offences of which they are not guilty. The appellant, in addition, has been deprived of his seat in Parliament and disqualified for a year from practising his profession. Their Lordships order restores him to the roll of advocates and solicitors of the Supreme Court of Singapore, but, because of the course taken by the criminal proceedings, their Lordships have no power to right the other wrongs which the appellant and Wong have suffered. Their only prospect of redress, their Lordships understand, will be by way of petition for pardon to the President of the Republic of Singapore." [1]"
Hamba cuma ingin menunjukkan melalui rujukan ini apa yang berlaku dalam perayuan tertinggi bagi sesuatu kes dalam sistem mahkamah bagi sebuah negara anggota commonwelth yang Malaysia sendiri tidak boleh mengelak darinya. 
Perhatikan satu kes dimana Privy Council telah membuat satu keputusan berbeza dengan keputusan terdahulu di dalam sebuah mahkamah di negara asalnya yang kebetulan mengamalkan sistem republik. Walau pun Privy Council mempunyai pandangan berbeza daripada keputusan asal yang telah dibuat dalam mahkamah di negara asalnya; namun lantaran keadaan proses telah sedia ditetapkan oleh undang undang asalnya; Privy Council tidak berhak meminda keputusan asal itu. 
Keputusan hanya boleh diubah dengan rayuan kepada Presiden negara asalnya. Itu adalah kerana Presiden adalah kuasa tertinggi dalam sistem republik itu. Bayangkanlah betapa besarnya kuasa seorang presiden itu. Tidak ada lagi badan atau mana mana pihak yang boleh bertindak mengatasinya. 
Inilah perbezaan yang hendak hamba bentangkan berbanding sistem Raja Berpelembagaan yang kita ada sekarang.  Rayuan yang tersebut itu kalau dalam hal Malaysia boleh dibuat kepada DYMM SPB YDP Agong.
Sedar atau pun tidak kalau dalam sistem kita pertamanya DYMM SPB YDP Agong itu adalah tidak terlibat dengan mana mana parti politik. Maka potensi untuknya cenderung kepada badan eksekutif yang ada adalah paling minima.
Keduanya baginda tidak boleh bertindak sesuka hati atau mengikut selera sendiri melainkan sebenarnya mengikut keadilan sesungguhnya kerana baginda masih lagi ada Majlis Raja Raja di atasnya. Majlis Raja Raja boleh menubuhkan mahkamah khas bagi menjatuhkan hukuman terhadap sebarang perkara yang boleh dianggap sebagai salahlaku Ketua Negara itu dalam sistem sedia ada di Malaysia kini. Inilah jaminan keadilan paling tinggi yang kita ada. 
Alhamdulillah.

Jumaat, 17 Disember 2010

What a shame to all Americans.

Sebaik sahaja membuka talian tengah hari ini hamba terus ke fb dan terlihat satu tulisan panjang yang baharu sahaja masuk ke dinding laman hamba. Bila hamba membukanya nyatalah ia terlalu panjang. Biasanya kalau belayar di fb hamba tidak suka memberi perhatian kepada tulisan yang panjang. Namun kali ini kerana ia dikatakan datang dari Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan pengenalan ringkasnya merujuk kepada seorang penulis barat mengenai perang perang di dunia kini hamba tiba tiba tertarik untuk meninjau dan akhirnya hamba membaca dengan teliti para demi para keseluruhan tulisan 31 para itu. 

Mungkin kerana setelah lama terlantar dan tidak ada peluang untuk ke kedai buku hamba pun sudah lama tidak ada peluang untuk membaca tajuk sedemikian dari penulis barat. Ironinya bagi hamba ialah setelah sekian tumpuan diberi hamba terus membelek reaksi umum yang ada. Memang menarik tulisan ini kerana reaksinya sudah lebih 100 dan hamba pun turut membaca beberapa darinya sampai ke reaksi yang terakhir yang seperti berikut bunyinya: "Shishi Sy Tun, rupe2nya Israel yg mguasai dunia not US..but why US can be treated like "kerbau kena cucuk hidong" by Israel??"

Yang aneh itu rupanya adalah hamba sendiri kerana hamba pun ikut memberikan reaksi tetapi bukan terhadap reaksi Tun yang panjang lebar itu, tetapi hamba memberi reaksi terhadap tulisan dua baris daripada Shishi Sy  itu. 

Reaksi hamba itulah sebenarnya nak hamba kongsikan dengan kawan kawan walau pun teramat ringkas. Bacalah: ....Putera Mahameru
"After all the reading; wish to respond SS's question above. And my respond will be just another question because the answer will be always the same let it be from whoever. My question is:
Who is ruling US after all. What a shame to all Americans."
 
Aduh jam sudah pukul 1.00 petang dan hamba perlu bersiap siap untuk ke Mesjid. Hari Jumaat ni kena awal sikit. Nanti akan hamba sambung lagi untuk menyatakan kenapa jadi begitu sama ada dibawah ruangan komentar dibawah posting ini atau di posting berikutnya. 
 
Maaf. 

Republik Malaysia = Presidennya siapa dan siapa seterusnya ???

Semenjak permulaan laman ini dibuka lagi hamba telah mula membentangkan bermacam pengalaman yang menggambarkan mengenai siapa Anwar sebenarnya. Apa yang ada dalam hati dan niatnya mengikut apa yang dapat dibaca dari pengalaman sebenar yang sempat hamba lalui. 

Pada peringkat peringkat akhir kutipan pengalaman itu telah beberapa hamba kali melalui beberapa tulisan serta catatan reaksi dilaman kawan kawan telah hamba fokuskan suatu hujung kepada apa yang hamba mengertikan sebagai matlamat sebenar perjuangan Anwar itu. Hujung perjuangan itu ialah menjadikan atau dalam bahasa hamba menjerumuskan Malaysia ini untuk menjadi sebuah negara REPUBLIK. 

Nyatanya hamba tidak keseorangan dalam membuat terlahan begitu. Ramai kawan kawan yang nampak jelas bersetuju dengan pandangan begitu. Sebagai contoh ada satu catatan oleh seorang sahabat bergelar Pejuang Maya yang baru hamba temui dilaman Nadi Rakyat. Hamba salin dan bentangkan semula catatan itu disini untuk memudahkan sahabat sahabat menatapnya. Silakan:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001819983145 Pejuang Maya

Dua hari ini selesai sudah menyaksikan intergriti Parlimen dicabar dengan hebatnya oleh pembangkng-Tahniah diucpkan kepda speaker bermatian mempertahan interiti parlimen dilumpuhkan oleh pembangkang yang diketuai oleh anwar. Ini kah corak pemimpin yang "dianugerahkan"-Kita imbas kembali apa yang mereka lakukan

1.Memcabar Hak kebebasab bersuara
2.Mencabar demokrasi
3.Memcabar sistem kehakiman'
4.Mencabar Kedaulatan Raja Raja Melayu
5.Mencabar Kedaulatan Melayu
6.Mencabar Intergriti Parlimen

Kesimpulanny semua ini adalah untuk melumpuhkan sistem demokrasi yang sediaada dan memusnahkan sistem Monarki di Malaysia kearah republik of Malaysia
 
Apa yang tersenarai itu adalah kutipan dari pemerhatian seorang sahabat yang membuat catan ringkas di fb. Kita semua tentu boleh memperincikan serta menambah fakta dan maklumat dari perpustakaan pengalaman dan pengetahuan kita sendiri. 
 
Apa yang ingin hamba tegaskan disini ialah bahawasanya adalah jelas kini urutan tindakan berulangan dan berturutan oleh anasir anasir sekutu Anwar itu memang nyata menuju kepada meruntuhkan sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan yang ada sekarang untuk menggantikannya dengan sistem Republik dimana seorang Presiden akan dilantik dan Raja Raja tidak lagi diperlukan. 
 
Maka bertanyalah hamba apakah kita sudah bersedia kearah itu dan rela menerima seorang Presiden yang akan terdiri daripada siapa sahaja menggantikan seorang DYMM SPB YDP Agong (yang sesungguhnya adalah keturunan daripada Bani Hasyim) dengan kedudukan dan peranannya disemak oleh Majlis Raja Raja yang anggotanya terdiri dari keturunan yang sama itu. 
 
Sudah bersedia dan relakah kita menerima perubahan itu ???
Kelak Presidennya Siapa ???
Dan Siapa Pula Seterusnya ???
.

Jumaat, 3 Disember 2010

Anwar Sejak Dahulu Sampai Kini Tak Berani Bertaubat.

Layar punya layar terjumpa tulisan ini oleh seorang sahabat di laman The Unspinners:

SANA SINI DEMO: Kuantan ... Anwar harus bertaubat 

Tetapi yang lebih penting hamba nak kongsikan dengan sahabat sahabat dan seluruh pembaca ialah tambahan seorang pelawat dilaman berkenaan yang nampaknya adalah mengikuti perkembangan Anwar semenjak awal dan melalui zaman getirnya menghadapi penolakan dari kerajaan Tun M. 

Pelawat yang tidak mengistiharkan namanya itu telah membuat catatan kronologikal seperti dalam pengalamannya sendiri. Bagi hamba pengalaman sahabat sebegitu adalah teramat penting untuk dipelajari oleh generasi kini dan kemudian untuk menjadi panduan dalam mencari kesimpulan.

Hamba salin dan turunkan semula catatan berkenaan untuk kemudahan sahabat sahabat yang berminat:

Anonymous said... 
 
Teman ni sebenonya penyokong kuat DSAI. Dari mula dia masuk UMNO dan kemudian menang KP UMNO Malaysia mengalahkan Dato Suhaimi Kamaruddin dengan 10 undi dan lepas itu memegang jawatan Timb Menteri di JPM teman ikut dia. Kalau dia datang ke Perak, jaranglah tak ada muka teman didalam majlisnya. Gemo bebeno mendengo dia berucap. Memang teman akui ucapan dia power gila.    2. Bila dia dipecat daripada UMNO dan dari jawatan dia dalam kerajaan, timbul juga tandatanya didalam kepala hotak teman. Betoi ke perangai Nuar tak senonoh macam diceritakan. Teman pun mula menyiasat dan mencari kebenaran. Nak mencari kebenaran mesti dengo dua belah pihak. Tak boleh dengo sebelah pihak terus jump into conclusion. Mana ada hakim dalam dunia ini dengo sebelah pihak terus jatuh hukum. Kalau ada pun kangaroo court (ala komunis). Dalam islam mesti dengo dua belah pihak.    3. Teman pun dengo juga ucapan Nuar. Dia kata dia keluar nanti tidak ada apa yang dibawanya kecuali sebuah kereta proton saga dan dia dah beritahu Azizah suruh dia siap2 untuk bekerja balik sebagai Doktor. Kesian juga mendengo Nuar keluar seolah keluar sehelai sepinggang.Pendengar bukan main marah dan memaki hamun Dr. Mahathir. Timbullah gelaran MahaZalim, Mahafiruun dan macam-macam lagilah yang tak sedap telinga orang yang berfikir mendengarnya tetapi gemo beno le orang yang dah mula bencikan Dr.Mahathir.  4. Teman pun pergi pulak dengo dipihak lagi satu. Teman dengo penerangan daripada Dr.Mahathir. Setelah diterangnya dengan panjang lebo peristiwa yang berlaku sehingga menyebabkan Nuar disingkir Dr.Mahathir berkata "TUAN TUAN BALIK KE TEMPAT MASING-MASING ADAKAN SEMBAHYANG HAJAT BUKAN UNTUK SAYA TETAPI UNTUK KEBENARAN SUPAYA AKHIRNYA YANG MENANG IALAH KEBENARAN." Tersentak teman dibuatnya.    5. Mana mungkin Dr.Mahathir suruh orang sembahyang hajat sekiranya dia ada terlintas dihatinya hendak menginayai Nuar. Jadi solat hajat telah diadakan di surau2, di masjid2 diseluruh negara. Malahan ada rombongan pergi ke Masjidil haram di Makatulmukarramah untuk menunaikan solat hajat. Doanya sama iaitu mohon Allah tunjukkan kebenaran. Tak berapa lama kemudian Dr. Mahathir menunai ibadat umrah. Bila tiba musim haji, Dr.Mahathir pergi sekali lagi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Di Mekah dia telah diberi kesempatan masuk ke dalam Kaabah dan di Madinah ke makam Nabi Muhammad S.A.W.    6. Sekembalinya Dr.M dari menunaikan haji, seorang rakan teman (ADUN di Perak) telah berkesempatan bertemu dengan Dr.M di Putrajaya di sebuah cafetaria. Dia lihat Dr.M berbaris mengambil barang makanan dan setelah membayarnya dia pergi ke meja makan. Katanya "Saya lihat muka Dr.M jernih, bersih".    7. Allah telah makbulkan doa solat hajat kaum muslimin dan muslimat. Teman hairan kenapa Nuar yang merasakan dirinya terinaya tidak membawa seluruh keluarganya ke tanah suci. Bukankan dia orang yang terinaya? Bukankah doa orang yang terinaya akan dimakbulkan oleh Allah? Sebaliknya di round Malaysia menghasutkan rakyat supaya bangkit menjatuhkan kerajaan di bawah pimpinan Dr.M.    8. Maka teman ambil keputusan tinggalkan Nuar. Tindakan teman tepat. Kemudian Nuar ulang semula perangai dia yang lama dengan saudara Saiful Bukhari Azlan pekerjanya sendiri. Saiful berani bersumpah tetapi Nuar sampai hari ini tidak berani melakukannya. Orang takut kerana benar atau kerana salah? Sama-sama kita renungkan. Assalamualaikum